Telias mobila bredbandsnät når flest invånare i Sverige

– Täckning och kapacitet är en viktig komponent i den mobila bredbandsupplevelsen för våra kunder. Därför ser vi till att det fortsatt blir enkelt för våra kunder att hitta information om detta, säger Josefin Lundmark, marknadsdirektör på Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Marknadsdomstolen bifaller inte 3´s begäran att edge och wlan (surfzoner) inte är en del av mobilt bredband. I domen meddelas också att ordval som ”bästa täckning” inte ska användas i marknadsföring. Bakgrunden till Marknadsdomstolens beslut är en stämning från operatören 3 i maj 2008 kring marknadsföring som innehåller ordvalet ”bästa täckning”. Stämningsansökan avser dock förhållanden som rådde under maj månad 2008 och Telia använder inte längre begreppet ”bästa täckning” i sin marknadsföring.

Fakta Telias mobila bredbandsnät
• Edge täcker 92 % av Sveriges yta
• 3G täcker 99 % av Sveriges befolkning
• Turbo 3G och turbo 3G+ når över 8 miljoner invånare
• Telia har även flest surfzoner med wlan i Sverige. Idag har Telia över 2500 surfzoner som under juli månad blir 2800 när utbyggnaden av nya surfzoner hos Statoil är färdig.

Mer information om Telias täckning för mobiltelefoni och mobilt bredband finns på www.telia.se/tackning