Vuxna i Östergötlands län sommarjobbar som aldrig förr – Nya mobila möjligheter bakom länsbornas flexsemester

– Möjligheten att komma åt jobb-mailen verkar mindre stressande än tvärtom, och att inte ha tillgång till nätet upplevs som begränsande. Att kunna växla mellan den bärbara datorn och telefonen för att komma åt nätet och e-posten innebär ökad frihet under sommaren, säger Sverker Hannervall, chef för företagstjänster på TeliaSonera.

Under den första semesterveckan kommer var fjärde länsbo (24 procent) att utföra någon form av arbetsuppgift. 39 procent struntar helt i sin e-post under semestern. Helst läser vi e-post i den bärbara datorn (56 procent), följt av den stationära datorn (35 procent) medan mobiltelefonen kommer på tredjeplats (tolv procent). För smartphone-användare hamnar mobiltelefonen på en stark andraplats (44 procent), efter den bärbara datorn (52 procent).

Mobil teknik bakom nya sommarvanor
Den stora trenden för sommaren 2009 är att ny mobil teknik får länsborna att jobba ännu mer utanför arbetsplatsen. Av de tillfrågade svarade 13 procent att de räknar med att jobba mer utanför arbetsplatsen i sommar jämfört med föregående år. Motsvarande siffra för smartphone-användarna var 27 procent. Totalt kommer 61 procent att läsa jobbrelaterad e-post under semestern, jämfört med 78 procent för smartphone-användarna.. Precis som i fjol är distansjobb vanligare bland beslutsfattare än bland övriga, men med smartphones sker en tydlig utjämning.

– Tidigare var det främst chefer och personer med många resdagar i jobbet som använde smartphones. Men under 2008 kom en rad nya modeller som riktade sig till en bredare målgrupp. I sommar ser vi att dessa skapar en helt ny trend i hur länsborna jobbar. Mer frihet för fler helt enkelt, säger Sverker Hannervall, TeliaSonera.

Fint väder – då flexsemestras det
I år tar 63 procent av länsborna fyra veckors semester eller mer viket är en viss ökning jämfört med förra årets 58 procent. Det ökande flexandet mellan jobb och fritid har enligt länsborna flera fördelar. 23 procent menar att det är behagligt och något man mår bra av, 23 procent anser att man då kan passa på och njuta av fint väder och för 16 procent är det att slippa resor till och från jobbet som lockar.


Länsbornas flexsemester

Hur känns det att inte ha tillgång till internet under sommaren?

1. Begränsande 40%
2. Skönt 24%
3. Tråkigt 20%
4. Inget av ovanstående 8%
5. Stressande 8%


Varför läser du jobbrelaterad e-post under din semester?

1. För att ha koll och inte missa viktiga meddelanden 55%
2. För att undvika anhopningen av olästa e-postmeddelanden 29%
3. För att det är mindre stressande att ha kontinuerlig koll 37%
4. Av nyfikenhet 16%
5. För att det är kul att ha koll 11%


Vad är det som främst lockar dig att arbeta utanför din arbetsplats under sommarmånaderna (ej under din semester)?

1. Ett behagligt sätt att arbeta som jag mår bra av 23%
2. Fint väder 23%
3. Slipper resandet till och från jobbet 16%
4. Chans att umgås med barnen 13%
5. Låg aktivitet på arbetsplatsen 13%

Drömarbetsplatsen i sommar

1. Din trädgård/balkongen 27%
2. Stranden 31%
3. En klippa vid vattnet 29%
4. I sommarstugan 21%
5. Hängmattan 14%


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds i form av en e-postenkät under perioden
1 maj - 22 maj. Totalt besvarades undersökningen av 2 201 svenskar i åldersgruppen 18 år och uppåt. Urvalet av respondenter baserades på demografiska kvoter för att representera Sveriges befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort.