TeliaSoneras delårsrapport januari - juni 2009

TeliaSoneras delårsrapport januari - juni 2009 offentliggörs fredagen den 24 juli 2009, cirka kl 07.30 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.se/ir inför press- och analytikerkonferensen.

Fredag den 24 juli 2009

Press- och analytikerkonferens
Tid: 11.00 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, Stockholm

TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Per-Arne Blomquist presenterar delårsrapporten januari - juni 2009.

Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.

Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på
www.teliasonera.se/ir.

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan press- och analytikerkonferensen börjar.

Telefonnummer:
+ 46 (0)8 506 269 04
+ 44 (0)207 108 62 05

Deltagare ska uppge:
TeliaSonera

Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över internet och på telefon.

Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 31 juli 2009.
Telefonnummer:
+46 (0)8 506 269 49

Kod:
234249#

Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30