TeliaSonera Investor Day 2009, 7 september

Måndag den 7 september 2009, på Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA), Grev Turegatan 16 i Stockholm Välkommen till TeliaSoneras Investor Day 2009 i Stockholm.

Agenda

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.30 TeliaSonera-koncernen, Lars Nyberg, VD och koncernchef

13.30 - 14.15 Mobilitetstjänster, Kenneth Karlberg, Chef Mobilitetstjänster

14.15 - 14.30 Paus

14.30 - 15.15 Bredbandstjänster, Håkan Dahlström, Chef Bredbandstjänster

15.15 - 15.45 Human Resources, Karin Eliasson, Personaldirektör

15.45 - 16.15 Kaffe

16.15 - 17.00 Eurasien, Tero Kivisaari, Chef Eurasien

17.00 - 17.30 Ekonomisk översikt och sammanfattning, Per-Arne Blomquist, vice VD samt ekonomi- och finansdirektör

17.30 - 19.00 Mingel


Anmälan
Anmälan görs via denna länk, http://proof.telia.se/enkatpoll.asp?ProofID=15780, senast den 24 augusti, 2009.

Vänliga hälsningar,
Andreas Ekström, Head of Investor Relations, TeliaSonera AB
Telefon: 08-504 551 11