Full pott för TeliaSonera i statlig ramavtalsupphandling för IT och telekom – enda leverantör att erhålla samtliga avtal och områden

- Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar och förändringar. Genom ramavtalen får vi möjlighet att tillhandahålla miljövänliga kommunikationslösningar som bidrar till ökad effektivitet och produktivitet hos Sveriges kommuner, landsting och myndigheter, säger Jan Pettersson, försäljningsdirektör för offentlig sektor, TeliaSonera.

- Att vi är ensamma om att erhålla samtliga avtal och delområden är ett kvitto på att våra nät och tjänster håller högsta kvalitet och att vi kan möta den offentliga sektorns kvalitetskrav, säger Jan Pettersson.

Fakta om Kammarkollegiets ramavtal
Kammarkollegiets IT-upphandling är en samordnad upphandling inom it och telekommunikation för den offentliga förvaltningen. Totalt handlar det om fem ramavtal, som kommuner, landsting och myndigheter kan avropa från:

A: Kommunikation som tjänst, löper på tre år med möjlighet till ett års förlängning
B1: Kommunikationsutrustning (Telefonisystem och Nätverk), löper på två år med möjlighet till två års förlängning
B2: Service, underhåll, utökningar och uppgradering (Telefonisystem), löper på två år med möjlighet till två års förlängning
C: Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission, löper på tre år med möjlighet till ett års förlängning
D: Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör, löper på två år med möjlighet till två års förlängning

Mer information om upphandlingen och ramavtalen finns på www.avropa.se