TeliaSonera inkluderas i FTSE4Good Index

FTSE meddelade i dag att TeliaSonera har återtagit sin position i FTSE4Good Index.

FTSE4Good Index är ett verktyg som används av etiska fonder och investerare för att identifiera och investera i företag som når upp till en global standard i sitt arbete med Corporate Responsibility.

- Jag är mycket nöjd över resultatet av FTSE4Goods utvärdering. Det är viktigt för TeliaSonera, våra medarbetare, aktieägare och kunder att vi uppfattas som ett transparent och ansvarstagande företag. Under det senaste året har vi systematiskt arbetat med att förbättra våra processer och vår rapportering. Listningen på FTSE4Good Index visar att arbetet har gett resultat och att vi har lyckats tydliggöra och kommunicera våra koncernövergripande insatser, säger Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör, TeliaSonera.

FTSE4Goods kriterier utvecklas ständigt, vilket kräver en kontinuerlig förbättring i företagens arbete med Corporate Responsibility för att uppnå eller behålla en plats i indexet.