Västmanlandsfamiljernas kommunikationsvanor kartlagda

Fungerande teknik ökar friheten och förenklar logistiken hos familjerna i Västmanlands län. Det räcker inte längre med att bara ha en mobiltelefon. 28 procent av föräldrarna har en mobiltelefon med kontantkort vid sidan av den vanliga mobilen. Främsta anledningen är för att man vill ha en reservmobil (50 procent). Nära en femtedel (22 procent) menar att det är ett sätt att skilja på jobb- och privatsamtal.

– Det blir allt tydligare att familjerna ser tekniken som en förlängning av sig själva eftersom bra tjänster kan underlätta planeringen av vardagen. Vi måste alltid hålla jämna steg med familjerna i deras krav på erbjudanden som gör vardagen enklare, säger Ulrika Steg, chef för mobila konsumentaffärer.

Telias Trendspaning 2009 visar att nära en femtedel (17 procent) av föräldrarna i Västmanland surfar direkt med mobilen eller med mobilt bredband i bärbar dator var och varannan dag. Familjen kommer även bli mer kommunikationsintensiv då nästan hälften (47 procent) tänker öka datoranvändningen, en femtedel (20 procent) kommer att öka användningen av mobilt bredband och en fjärdedel (27 procent) förutspår att de ska använda mobiltelefonen mer.

Teknik i sängen
Egen tv, dator, mobiltelefon och tv-spel är några av de teknikprylar som barnen i Västmanlands län har i sina rum. 70 procent har egen dator, 37 procent har tv-spel och 66 procent har tv på rummet.

Också när föräldrarna tar igen sig på kvällen följer tekniken med. Elva procent använder datorn i sängen och 27 procent mobiltelefonen. Kanske är det även när barnens lampa släcks som föräldrarna följer sina bloggar, vilket nästan en fjärdedel (23 procent) gör.


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds under november och december 2008 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Lettland och Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 434 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort. Hela undersökningen finns i ett lättanvänt webgränsnitt på www.telia.se/trend
Mer trendstatistik hittar du på www.telia.se/trend