Ett digitalt ögonkast avslöjar vem gävleborgaren är 2010– Telia Trendrapport: accessismen är årets IT-fenomen

– Nä, det är inte längre det första ögonkastet som säger mest om oss, utan vår digitala access till omvärlden. Det är exempelvis glädjande att gävleborgarna, unga som gamla, känner sig mindre ensamma när de är uppkopplade. De hade vi inte kunnat drömma om för tio år sedan, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Enligt Telias Trendrapport 2010 kommunicerar genomsnittssvensken i år lika mycket ”ansikte mot ansikte” som ”digitalt”, 32 svenskar träffas ansikte mot ansikte och 24 svenskar digitalt varje vecka. Var tredje kvinna (30 procent) och var sjätte man i Sverige (17 procent) uppdaterar dagligen sin status på Facebook, och 25 respektive 14 procent kommenterar andra personernas status. Sammantaget är det knapp tre procent som aldrig har en digital interaktion med en annan person under en vanlig dag.

Nu blir accessoarerna digitala
Om 00-talet handlade om att säga vem man var med hjälp av accessoarer, tar ens mått av tillgänglighet över den funktionen under accessismens 10-tal.

– Ingen handväska, slips eller logga i världen säger lika mycket om dig som din anpassning till ett samhälle där normaltillståndet är att ständigt vara uppkopplad. I accessismens tid går vi från accessoarer, i dess traditionella bemärkelse, till digitala access-oarer, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Nästan 59 procent av gävleborgarna har idag sin mobiltelefon ständigt påslagen och 72 procent blir stressade om de inte är uppkopplade. Att spendera tid med datorn är inte längre något vi tänker på som något ”ensamt”. Istället upplever 82 procent av gävleborgarna att tillgång till internet gör livet mindre ensamt. Ytterligare tecken på att människan inte är slav under tekniken - utan tvärtom – är att 93 procent av gävleborgarna tycker att modern teknik gör livet enklare och 91 procent tycker att tekniken ger kontroll över sitt liv.

Gävleborgarnas stubin rekordkort – mäts i sekunder
2010 blir ett bottenår för gävleborgarnas tålamod – och värre kommer det att bli. Den breda användningen av sociala medier och den ständiga uppkopplingen, har vant oss vid att få information direkt. Tålamodet för att hitta det man vill på ett företags sajt räcker bara 30 sekunder. Därefter lämnar man sajten och väljer någon annan. Vid det laget har också förtroendet för företaget körts i botten. Det uppger åtminstone hälften av de svenska besökarna. Den här nutidshysterin kan inte enbart botas av smartare webbsajter utan måste ständigt vårdas – i realtid. Ett företag förväntas svara direkt på konsumenternas frågor, eller ännu bättre, höra av sig så fort de märker att kunden har problem.

IT-fenomen ur TeliaSonera Trendrapport genom åren:

2010 Accessism
Accessism [acksäsism] | Fenomenet att vår identitet och våra liv allt mer definieras av hur upp-, ned- och ihopkoppla vi är. Att vi lever med i princip oavbruten access till omvärlden genom modern kommunikationsteknik [jfr. accessoarer] påverkar t.ex.: 1) vår tidsuppfattning; otålighet och realtidsförväntningar ökar och gör all väntan oacceptabel. 2) våra livsmönster; vi skräddarsyr våra liv genom att anpassa kommunikationsflödet efter egna behov och preferenser. 3) vår relation till företag; krav på involvering och dialog ger företagens kundrelationer nya förutsättningar.

2009 IT-Societeten
En kommunikationsintensiv elit har vuxit fram som inte klarar sig utan mobiltelefon, dator och uppkoppling. Deras beteende är en försmak av hur alltfler svenskar kommer att använda modern kommunikationsteknik under 2009 och framåt.

2008 IT-Pubertet
När ”you”-revolutionen och användargenererat innehåll inträffade handlade det främst om underhållningsinriktat material som exempelvis modebloggar och att slå igenom med sitt band på MySpace. 2008 blev IT-användandet mer moget och nyttoorienterat. Svenskarna var ute ur sin IT-pubertet.

2007 IT-Mormor
Detta var året då personer 50+ på allvar anammade de möjligheter som modern kommunikationsteknik ger. Helt plötsligt chattade mormor med barnbarnen.

Vad av följande gör gävleborgarna en vanlig dag?

Vad man gör Totalt
Skickar e-post 86%
Ringer med mobil 81%
Skickar sms 73%
Ringer med fast telefon 58%
Chattar (t.ex. MSN messenger) 34%
Uppdaterar statusraden på sociala sajter (t.ex. Facebook) 29%
Kommenterar statusrader på sociala sajter 28%
Skriver blogginlägg 14%
Kommenterar blogginlägg 12%
Lägger upp bilder, ljud eller filmer på sociala sajter 12%
Skickar mms 10%
Länkar till text, ljud, bild eller filmer på sociala sajter eller 10%
bloggar
Ringer via dator 8%
Inget av ovanstående 1%
Filmar ett videobloggklipp 1%

Läs och se mer på trendsajten: www.telia.se/trend och www.teliasonera.com/trend

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds under september och oktober 2009 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Kazakstan och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 728 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort.