Ett digitalt ögonkast avslöjar vem uppsalabon är 2010 – Telia Trendrapport: accessismen är årets IT-fenomen

– Nä, det är inte längre det första ögonkastet som säger mest om oss,
utan vår digitala access till omvärlden. Det är exempelvis glädjande att
uppsalaborna, unga som gamla, känner sig mindre ensamma när de är
uppkopplade. De hade vi inte kunnat drömma om för tio år sedan, säger
Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Enligt Telias Trendrapport 2010 kommunicerar genomsnittssvensken i år
lika mycket ”ansikte mot ansikte” som ”digitalt”, 32 svenskar träffas
ansikte mot ansikte och 24 svenskar digitalt varje vecka. Var tredje
kvinna (30 procent) och var sjätte man i Sverige (17 procent) uppdaterar
dagligen sin status på Facebook, och 25 respektive 14 procent
kommenterar andra personernas status. Sammantaget är det knapp tre
procent som aldrig har en digital interaktion med en annan person under
en vanlig dag.

Nu blir accessoarerna digitala
Om 00-talet handlade om att säga vem man var med hjälp av accessoarer,
tar ens mått av tillgänglighet över den funktionen under accessismens
10-tal.

– Ingen handväska, slips eller logga i världen säger lika mycket om dig
som din anpassning till ett samhälle där normaltillståndet är att
ständigt vara uppkopplad. I accessismens tid går vi från accessoarer, i
dess traditionella bemärkelse, till digitala access-oarer, säger Stefan
Trampus, chef för Bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Hela 75 procent av uppsalaborna har idag sin mobiltelefon ständigt
påslagen och 72 procent blir stressade om de inte är uppkopplade. Att
spendera tid med datorn är inte längre något vi tänker på som något
”ensamt”. Istället upplever 85 procent av uppsalaborna att tillgång till
internet gör livet mindre ensamt. Ytterligare tecken på att människan
inte är slav under tekniken - utan tvärtom – är att hela 96 procent av
uppsalaborna tycker att modern teknik gör livet enklare och 84 procent
tycker att tekniken ger dem kontroll över sina liv.

Uppsalabornas stubin rekordkort
2010 blir ett bottenår för uppsalabornas tålamod – och värre kommer det
att bli. Den breda användningen av sociala medier och den ständiga
uppkopplingen, har vant oss vid att få information direkt. Tålamodet för
att hitta det man vill på ett företags sajt räcker bara en minut.
Därefter lämnar man sajten och väljer någon annan. Vid det laget har
också förtroendet för företaget körts i botten. Det uppger åtminstone
hälften av de svenska besökarna. Den här nutidshysterin kan inte enbart
botas av smartare webbsajter utan måste ständigt vårdas – i realtid. Ett
företag förväntas svara direkt på konsumenternas frågor, eller ännu
bättre, höra av sig så fort de märker att kunden har problem.

IT-fenomen ur TeliaSonera Trendrapport genom åren:
2010 Accessism
Accessism [acksäsism] |Fenomenet att vår identitet och våra liv allt mer
definieras av hur upp-, ned- och ihopkoppla vi är. Att vi lever med i
princip oavbruten access till omvärlden genom modern
kommunikationsteknik [jfr.accessoarer] påverkar t.ex.: 1) vår
tidsuppfattning; otålighet och realtidsförväntningar ökar och gör all
väntan oacceptabel. 2) våra livsmönster; vi skräddarsyr våra liv genom
att anpassa kommunikationsflödet efter egna behov och preferenser. 3)
vår relation till företag; krav på involvering och dialog ger företagens
kundrelationer nya förutsättningar.

2009 IT-Societeten
En kommunikationsintensiv elit har vuxit fram som inte klarar sig utan
mobiltelefon, dator och uppkoppling. Deras beteende är en försmak av hur
alltfler svenskar kommer att använda modern kommunikationsteknik under
2009 och framåt.

2008 IT-Pubertet
När ”you”-revolutionen och användargenererat innehåll inträffade
handlade det främst om underhållningsinriktat material som exempelvis
modebloggar och att slå igenom med sitt band på MySpace. 2008 blev IT-
användandet mer moget och nyttoorienterat. Svenskarna var ute ur sin IT-
pubertet.

2007 IT-Mormor
Detta var året då personer 50+ på allvar anammade de möjligheter som
modern kommunikationsteknik ger. Helt plötsligt chattade mormor med
barnbarnen.

Vad av följande gör uppsalabon en vanlig dag?

Vad man gör Totalt
Skickar e-post 88%
Ringer med mobil 82%
Skickar sms 72%
Ringer med fast telefon 52%
Uppdaterar statusraden på sociala sajter (t.ex. Facebook) 30%
Chattar (t.ex. MSN messenger) 27%
Kommenterar statusrader på sociala sajter 27%
Skickar mms 11%
Kommenterar blogginlägg 10%
Skriver blogginlägg 8%
Ringer via dator 7%
Länkar till text, ljud, bild eller filmer på sociala sajter eller 6%
bloggar
Lägger upp bilder, ljud eller filmer på sociala sajter 3%
Inget av ovanstående 1%
Filmar ett videobloggklipp 0%


Läs och se mer på trendsajten:www.telia.se/trend och
www.teliasonera.com/trend

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds under september och oktober
2009 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Kazakstan och Litauen. I
samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i
Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 728
intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter
för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och
geografisk bostadsort.