Ett digitalt ögonkast avslöjar vem västernorrlänningen är 2010 – Telia Trendrapport: accessismen är årets IT-fenomen

– Nä, det är inte längre det första ögonkastet som säger mest om oss,
utan vår digitala access till omvärlden. Det är exempelvis glädjande att
västernorrlänningarna, unga som gamla, känner sig mindre ensamma när de
är uppkopplade. De hade vi inte kunnat drömma om för tio år sedan, säger
Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Enligt Telias Trendrapport 2010 kommunicerar genomsnittssvensken i år
lika mycket ”ansikte mot ansikte” som ”digitalt”, 32 svenskar träffas
ansikte mot ansikte och 24 svenskar digitalt varje vecka. Var tredje
kvinna (30 procent) och var sjätte man i Sverige (17 procent) uppdaterar
dagligen sin status på Facebook, och 25 respektive 14 procent
kommenterar andra personernas status. Sammantaget är det knapp tre
procent som aldrig har en digital interaktion med en annan person under
en vanlig dag.

Nu blir accessoarerna digitala
Om 00-talet handlade om att säga vem man var med hjälp av accessoarer,
tar ens mått av tillgänglighet över den funktionen under accessismens
10-tal.

– Ingen handväska, slips eller logga i världen säger lika mycket om dig
som din anpassning till ett samhälle där normaltillståndet är att
ständigt vara uppkopplad. I accessismens tid går vi från accessoarer, i
dess traditionella bemärkelse, till digitala access-oarer, säger Stefan
Trampus, chef för Bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.

63 procent av västernorrlänningarna har idag sin mobiltelefon ständigt
påslagen och 70 procent blir stressade om de inte är uppkopplade. Att
spendera tid med datorn är inte längre något vi tänker på som något
”ensamt”. Istället upplever 82 procent av västernorrlänningarna att
tillgång till internet gör livet mindre ensamt. Ytterligare tecken på
att människan inte är slav under tekniken - utan tvärtom – är att 93
procent av västernorrlänningarna tycker att modern teknik gör livet
enklare och att 86 procent tycker att tekniken ger dem kontroll över
sina liv.


Västernorrlänningarnas stubin rekordkort – mäts i sekunder
2010 blir ett bottenår för västernorrlänningarnas tålamod – och värre
kommer det att bli. Den breda användningen av sociala medier och den
ständiga uppkopplingen, har vant oss vid att få information direkt.
Tålamodet för att hitta det man vill på ett företags sajt räcker bara 30
sekunder. Därefter lämnar man sajten och väljer någon annan. Vid det
laget har också förtroendet för företaget körts i botten. Det uppger
åtminstone hälften av de svenska besökarna. Den här nutidshysterin kan
inte enbart botas av smartare webbsajter utan måste ständigt vårdas – i
realtid. Ett företag förväntas svara direkt på konsumenternas frågor,
eller ännu bättre, höra av sig så fort de märker att kunden har problem.

IT-fenomen ur TeliaSonera Trendrapport genom åren:
2010 Accessism
Accessism [acksäsism] |Fenomenet att vår identitet och våra liv allt mer
definieras av hur upp-, ned- och ihopkoppla vi är. Att vi lever med i
princip oavbruten access till omvärlden genom modern
kommunikationsteknik [jfr.accessoarer] påverkar t.ex.: 1) vår
tidsuppfattning; otålighet och realtidsförväntningar ökar och gör all
väntan oacceptabel. 2) våra livsmönster; vi skräddarsyr våra liv genom
att anpassa kommunikationsflödet efter egna behov och preferenser. 3)
vår relation till företag; krav på involvering och dialog ger företagens
kundrelationer nya förutsättningar.

2009 IT-Societeten
En kommunikationsintensiv elit har vuxit fram som inte klarar sig utan
mobiltelefon, dator och uppkoppling. Deras beteende är en försmak av hur
alltfler svenskar kommer att använda modern kommunikationsteknik under
2009 och framåt.

2008 IT-Pubertet
När ”you”-revolutionen och användargenererat innehåll inträffade
handlade det främst om underhållningsinriktat material som exempelvis
modebloggar och att slå igenom med sitt band på MySpace. 2008 blev IT-
användandet mer moget och nyttoorienterat. Svenskarna var ute ur sin IT-
pubertet.

2007 IT-Mormor
Detta var året då personer 50+ på allvar anammade de möjligheter som
modern kommunikationsteknik ger. Helt plötsligt chattade mormor med
barnbarnen.


Vad av följande gör västernorrlänningen en vanlig dag?

Vad man gör Totalt
Ringer med mobil 88%
Skickar e-post 85%
Skickar sms 75%
Ringer med fast telefon 54%
Chattar (t.ex. MSN messenger) 17%
Uppdaterar statusraden på sociala sajter (t.ex. Facebook) 16%
Kommenterar statusrader på sociala sajter 12%
Skickar mms 8%
Kommenterar blogginlägg 4%
Skriver blogginlägg 3%
Inget av ovanstående 3%
Lägger upp bilder, ljud eller filmer på sociala sajter 2%
Ringer via dator 2%
Länkar till text, ljud, bild eller filmer på sociala sajter eller 0%
bloggar
Filmar ett videobloggklipp 0%


Läs och se mer på trendsajten:www.telia.se/trend och
www.teliasonera.com/trend

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds under september och oktober
2009 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Kazakstan och Litauen. I
samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i
Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 728
intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter
för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och
geografisk bostadsort.