Ett digitalt ögonkast avslöjar vem västgöten är 2010 – Telia Trendrapport: accessismen är årets IT-fenomen

När det blivit ett normaltillstånd att ständigt vara uppkopplad, blir tillgängligheten inte bara ett sätt att kommunicera – den berättar också vem man är. 2010 års IT-fenomen stavas accessism och innebär bland annat att privatpersoners och företags identitet allt mer bestäms av hur pass upp-, ned- och ihopkopplade de är.

Då vi blivit vana att ständigt ha tillgång till allt och alla, får accessismen också som konsekvens att svenskarnas digitala stubin blir rekordkort – det tar bara 30 sekunder innan vi smäller av i ilska och frustration. Det avslöjas i årets upplaga av Telias Trendrapport.

– Nä, det är inte längre det första ögonkastet som säger mest om oss, utan vår digitala access till omvärlden. Det är exempelvis glädjande att västgötarna, unga som gamla, känner sig mindre ensamma när de är uppkopplade. De hade vi inte kunnat drömma om för tio år sedan, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Enligt Telias Trendrapport 2010 kommunicerar genomsnittssvensken i år lika mycket ”ansikte mot ansikte” som ”digitalt”, 32 svenskar träffas ansikte mot ansikte och 24 svenskar digitalt varje vecka. Var tredje kvinna (30 procent) och var sjätte man i Sverige (17 procent) uppdaterar dagligen sin status på Facebook, och 25 respektive 14 procent kommenterar andra personernas status. Sammantaget är det knapp tre procent som aldrig har en digital interaktion med en annan person under en vanlig dag.

Nu blir accessoarerna digitala
Om 00-talet handlade om att säga vem man var med hjälp av accessoarer, tar ens mått av tillgänglighet över den funktionen under accessismens 10-tal.

– Ingen handväska, slips eller logga i världen säger lika mycket om dig som din anpassning till ett samhälle där normaltillståndet är att ständigt vara uppkopplad. I accessismens tid går vi från accessoarer, i dess traditionella bemärkelse, till digitala access-oarer, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.

60 procent av västgötarna har idag sin mobiltelefon ständigt påslagen och 76 procent blir stressade om de inte är uppkopplade. Att spendera tid med datorn är inte längre något vi tänker på som något ”ensamt”. Istället upplever 85 procent av västgötarna att tillgång till internet gör livet mindre ensamt. Ytterligare tecken på att människan inte är slav under tekniken - utan tvärtom – är att hela 97 procent av västgötarna tycker att modern teknik gör livet enklare och att 89 procent tycker att tekniken ger dem kontroll över sina liv.

Västgötarnas stubin rekordkort – mäts i sekunder
2010 blir ett bottenår för västgötarnas tålamod – och värre kommer det att bli. Den breda användningen av sociala medier och den ständiga uppkopplingen, har vant oss vid att få information direkt. Tålamodet för att hitta det man vill på ett företags sajt räcker bara 30 sekunder. Därefter lämnar man sajten och väljer någon annan. Vid det laget har också förtroendet för företaget körts i botten. Det uppger åtminstone hälften av de svenska besökarna. Den här nutidshysterin kan inte enbart botas av smartare webbsajter utan måste ständigt vårdas – i realtid. Ett företag förväntas svara direkt på konsumenternas frågor, eller ännu bättre, höra av sig så fort de märker att kunden har problem.

IT-fenomen ur TeliaSonera Trendrapport genom åren:
2010 Accessism
Accessism [acksäsism] | Fenomenet att vår identitet och våra liv allt mer definieras av hur upp-, ned- och ihopkoppla vi är. Att vi lever med i princip oavbruten access till omvärlden genom modern kommunikationsteknik [jfr. accessoarer] påverkar t.ex.: 1) vår tidsuppfattning; otålighet och realtidsförväntningar ökar och gör all väntan oacceptabel. 2) våra livsmönster; vi skräddarsyr våra liv genom att anpassa kommunikationsflödet efter egna behov och preferenser. 3) vår relation till företag; krav på involvering och dialog ger företagens kundrelationer nya förutsättningar.

2009 IT-Societeten
En kommunikationsintensiv elit har vuxit fram som inte klarar sig utan mobiltelefon, dator och uppkoppling. Deras beteende är en försmak av hur alltfler svenskar kommer att använda modern kommunikationsteknik under 2009 och framåt.

2008 IT-Pubertet
När ”you”-revolutionen och användargenererat innehåll inträffade handlade det främst om underhållningsinriktat material som exempelvis modebloggar och att slå igenom med sitt band på MySpace. 2008 blev IT-användandet mer moget och nyttoorienterat. Svenskarna var ute ur sin IT-pubertet.

2007 IT-Mormor
Detta var året då personer 50+ på allvar anammade de möjligheter som modern kommunikationsteknik ger. Helt plötsligt chattade mormor med barnbarnen.


Vad av följande gör västra götalandsbon en vanlig dag?

Vad man gör Totalt
Ringer med mobil 82%
Skickar e-post 80%
Skickar sms 71%
Ringer med fast telefon 59%
Uppdaterar statusraden på sociala sajter (t.ex. Facebook) 30%
Chattar (t.ex. MSN messenger) 26%
Kommenterar statusrader på sociala sajter 26%
Ringer via dator 10%
Skickar mms 9%
Lägger upp bilder, ljud eller filmer på sociala sajter 9%
Skriver blogginlägg 7%
Länkar till text, ljud, bild eller filmer på sociala sajter eller 7%
bloggar
Kommenterar blogginlägg 6%
Inget av ovanstående 3%
Filmar ett videobloggklipp 0%

Läs och se mer på trendsajten: www.telia.se/trend och www.teliasonera.com/trend

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds under september och oktober 2009 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Kazakstan och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 728 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort.
-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 0771-77 58 30