Nomineringar till styrelsen i TeliaSonera

TeliaSoneras valberedning föreslår Anders Narvinger, Ingrid Jonasson Blank och Per-Arne Sandström till nya ledamöter i styrelsen. Omval föreslås av Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström och Jon Risfelt. Anders Narvinger föreslås bli vald till ordförande i styrelsen.

Styrelsens nuvarande ordförande Tom von Weymarn har avböjt omval. Även ledamöterna Lars G Nordström och Caroline Sundewall har avböjt omval och lämnar styrelsen vid årsstämman 2010.

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelsens ledamöter förblir oförändrad.

TeliaSoneras årsstämma kommer att hållas den 7 april 2010.

Valberedningen består av Viktoria Aastrup (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur), Lennart Ribohn (SEB) samt styrelsens ordförande Tom von Weymarn.

Presentation av föreslagna nya ledamöter:

Anders Narvinger, född 1948, är VD för Teknikföretagen, en anställning som han avslutar den 30 juni 2010. Narvinger har tidigare bl.a. varit VD och koncernchef för ABB AB och är styrelseordförande i Trelleborg AB, Alfa Laval AB och Coor Service Management AB. Narvinger är även styrelseledamot i Volvo Car Corporation, JM AB och Pernod Ricard SA.

Ingrid Jonasson Blank, född 1962, är vice VD i ICA Sverige AB. Jonasson Blank är styrelseledamot i Bilia AB, Forma Publishing Group och Sveriges Annonsörer.

Per-Arne Sandström, född 1947, har bl.a. varit vice koncernchef och Chief Operating Officer i Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson. Sandström är styrelseordförande i Infocare A/S och styrelseledamot i SAAB AB, Note AB, Human Care AB, Cellmax AB och Incentive AB.