TeliaSonera har valt 4G-leverantörer

TeliaSonera fortsätter utbyggnaden av 4G i Sverige och Norge. Det gemensamma 4G/LTE-core nätet kommer att levereras av Ericsson och radionäten av Ericsson och Nokia Siemens Networks.

– Den mobila bredbandsanvändningen ökar explosionsartat i Norden, och kunderna behöver högre hastighet och större kapacitet. Både Ericsson och Nokia Siemens Networks erbjuder teknik av högsta kvalitet, och båda företagen har lämnat attraktiva anbud, säger Lars Klasson, Senior Vice President och CTO för Mobility Services hos TeliaSonera.

Som första operatör i världen började TeliaSonera erbjuda 4G-tjänster till sina kunder i Stockholm och Oslo i slutet av 2009. TeliaSonera var också först med att etablera en 4G-anslutning i Finland. 4G är marknadens snabbaste mobilteknik med upp till tio gånger så höga hastigheter som dagens turbo 3G.

TeliaSoneras nuvarande 4G-nät täcker de centrala delarna av Stockholm och Oslo. Utbyggnaden av 4G-nätet och framtidens kommunikationstjänster fortsätter nu med de 25 största städerna och rekreationsområdena i Sverige samt de fyra största städerna i Norge.

Bakgrund:
TeliaSonera har tre landsomfattande 4G/LTE-licenser för 2,6 GHz-frekvensbandet: en vardera för Sverige, Norge och Finland. Avtalet med Ericsson och Nokia Siemens Networks omfattar nätverksutbyggnad under år 2010 och 2011.

Huawei fortsätter arbetet med att bygga klart 4G-nätet i Oslo.

4G/LTE-systemet bygger på 3GPP-standarder för radiotekniken LTE (Long Term Evolution) och stamnätstekniken SAE (System Architecture Evolution).


Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtiden, inklusive framtida prestanda och andra trendprognoser, är framåtblickande information. Denna information innehåller självklart ett visst mått av osäkerhet eftersom den rör händelser och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Det går inte att säga med säkerhet att de faktiska resultaten inte kommer att väsentligt avvika från dem som uttalas eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Detta kan bero på många faktorer, av vilka flera är utom TeliaSoneras kontroll.