Erik Hallberg ny chef för TeliaSonera International Carrier och Ulrika Steg ny chef för Mobilitetstjänster Sverige

Under de senaste två åren har Erik Hallberg varit chef för Mobilitetstjänster Sverige och var dessförinnan chef för den svenska bredbandsverksamheten. Ulrika Steg har sedan 2008 varit chef för privatkundsaffären inom mobilverksamheten i Sverige, innan dess ansvarade hon för ungdomsvarumärket Halebops verksamhet i Sverige.

– Med Erik Hallberg får TeliaSonera International Carrier en ledare med god affärskänsla och internationell telekomerfarenhet. Detta är viktigt för TeliaSonera International Carrier som står inför ständigt nya utmaningar på en global och starkt konkurrensutsatt marknad, säger Malin Frenning, ställföreträdande chef för affärsområde Bredbandstjänster, TeliaSonera.

– Ulrika Steg är en nyckelspelare i ledningsteamet på mobilsidan. Jag är övertygad om att den utmärkta utvecklingen av vår svenska mobilverksamhet, som Erik Hallberg ansvarat för, kommer att fortsätta under Ulrikas ledning, säger Håkan Dahlström, chef för affärsområde Mobilitetstjänster, TeliaSonera.

Erik Hallberg, 54, började arbeta inom telekombranschen 1995 och har sedan 1999 haft ett antal ledande befattningar inom TeliaSonera.

Ulrika Steg, 42, anställdes som trainee i Telia 1993. Hon har mer än tio års erfarenhet i ledande befattningar inom TeliaSonera.