TeliaSonera bästa nordiska operatörer på CO2-rapportering

För fjärde året i rad har TeliaSonera utsetts till etta bland Nordens operatörer när det gäller att rapportera koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Rankingen har gjorts av Carbon Disclosure Project, CDP, som vid en global jämförelse placerar TeliaSonera på en delad fjärdeplats.

TeliaSonera finns också med bland de 20 Nordiska börsbolag, som oavsett bransch, agerar mest professionellt i frågor kopplade till klimatpåverkan och rapportering, enligt CDP’s Nordic 200 ‘Carbon Disclosure Leadership Index’ (CDLI).


 CDP är världens största register över företagens utsläpp av växthusgaser. Bakom registret står 534 institutionella investerare i världen som tillsammans har ett förvaltat kapital på över 430 000 miljarder kronor. Det nordiska indexet baseras på frågor till de 200 största börsnoterade nordiska företagen.


TeliaSonera har arbetat aktivt för att minska utsläppen av koldioxid och för att uppnå en effektiv energiförbrukning sedan 1990-talet, och har rapporterat till CDP sedan 2003.


– Det här är belöningen för vår uthållighet i miljöarbete och visar på vikten av att skapa bra rutiner för att följa och dokumentera arbetet internt, säger Minna Pajala-Hammar, ansvarig för Corporate Responsibility i TeliaSonera. Vi jagar hela tiden efter smarta lösningar och arbetet med att minimera klimatpåverkan ska genomsyra vår verksamhet oavsett var vi är verksamma. Vi är övertygade om att det uppskattas av kunderna och därför är det viktigt för vår framtida affär.


Carbon Disclosure Project (CDP) and Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI)
Globally CDP represents 534 institutional investors with 64 trillion USD in assets under management, providing an evaluation tool for institutional investors. The Nordic Leadership Index in 2010 comprises 20 constituents of the Nordic 200 Index based on analysis of the responses to CDP 2010 questionnaire, which focused on greenhouse gas emissions, emission reduction targets and risks and opportunities associated with climate change.
Read more.