Ove Alm utsedd till ny VD för Skanova

Ove Alm blir vid årsskiftet ny VD för Skanova. Samtidigt blir Anna Philipson chef för den nya enheten Commercial Development inom affärsområde Bredbandstjänster, med ansvar att driva kund- och tillväxtagendan i Norden och Baltikum.

– Under Anna Philipsons ledning har Skanova utvecklats till en genuint kundbehovsdriven organisation, med en kraftigt ökad fiberförsäljning som resultat.  Ove Alm har en lång och gedigen erfarenhet från nätsidan, senast inom Networks, och tar nu över stafettpinnen från Anna. Oves kompetens kommer att gynna den fortsatta utvecklingen av Skanovas affär, med en ambitiös fiberutbyggnad på dagordningen. Samtidigt kommer Annas kompetens väl till pass i arbetet med att utveckla vårt affärsområde, säger Malin Frenning, ställföreträdande chef för affärsområde Bredbandstjänster, TeliaSonera.

Ove Alm, 51, har arbetat i TeliaSonera sedan 1988. Han har mer än 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom koncernen, bland annat i rollen som chef för den fasta och mobila nätverksamheten i Sverige samt för grossistförsäljningen. Ove har sedan 2007 varit chef för Networks inom affärsområde Bredbandstjänster.

Anna Philipson, 46, har arbetat som VD för Skanova sedan 2008. Hon har mer än 15 års erfarenhet av ledande befattningar inom telekomindustrin, bland annat som VD för telekomoperatören Ventelo.


Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet till teleoperatörer för dagens och framtidens slutkundstjänster i Sverige. Bolaget har 560 anställda och 2009 var omsättningen 7,5 miljarder. Skanova ingår som ett helägt dotterbolag i TeliaSonera-koncernen.