Malin Frenning utsedd till chef för affärsområde Bredbandstjänster

Malin Frenning, ställföreträdande chef för affärsområde Bredbandstjänster, har utsetts till chef för affärsområde Bredbandstjänster, från och med första januari 2011.

Malin Frenning utsågs till ställföreträdande chef för affärsområde Bredbandstjänster i februari 2010 med målsättningen att efterträda Anders Gylder, chef för affärsområde Bredbandstjänster, när han går i pension i slutet av december i år.

– Sedan i februari har Malin Frenning fokuserat på att ta fram en tillväxtstrategi för Bredbandstjänster i de nordiska och baltiska länderna. Vi har många utmaningar framför oss då efterfrågan på nya tjänster och bandbredd fortsätter att öka vilket kräver omfattande uppgraderingar av näten tillsammans med nya affärsmodeller.

Jag är övertygad om att Malin kommer att göra ett utmärkt jobb med att leda det här arbetet inom Bredbandstjänster, säger Lars Nyberg VD och koncernchef.
Malin Frenning, 43, anställdes som trainee i Telia 1993. Hon har mer än tio års ledarerfarenhet i seniora befattningar i TeliaSonera, med fokus på carrierverksamheten, internationell affärsstrategi och produktledning. Malin Frenning har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Högskola.
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2010 kl 08.00.
________________________________________________________
TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om
trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.