TeliaSonera tecknar en ny kreditfacilitet på 1 miljard euro med 7 års löptid

– Vår ambition har varit att omförhandla en ny kreditfacilitet ett år innan vår befintliga löper ut. Vi har under den senaste månaden problemfritt förhandlat och tecknat denna viktiga nya kreditfacilitet som en del av vår likviditetsreserv tillsammans med en mer koncentrerad grupp av banker, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och finansdirektör.

Deltagande banker är: Bank of America, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldmans Sachs, Svenska Handelsbanken, ING Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Swedbank, The Royal Bank of Scotland.


 


 


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2010 kl 14.15.