Världens första 4G-nät fyller ett år– TeliaSonera är världsledande inom 4G

Det har nu gått ett år sedan TeliaSonera lanserade världens första 4G-nät i Sverige och Norge. Idag är TeliaSonera världsledande inom 4G med kommersiella 4G-tjänster i fyra länder. Förutom i Sverige och Norge har 4G även lanserats i Danmark och Finland, och pilotnätverk i ytterligare fyra länder i avvaktan på 4G-licenser. Pionjärkunderna har utnyttjat det nya nätets möjligheter och bland annat ökat den mobila mediekonsumtionen.

– Vi är stolta över att ha lanserat världens första 4G-nät förra året och är mycket glada över den snabba takten i den omfattande utbyggnaden i år. 4G har lanserats i ett flertal städer i Sverige och Norge samt i Finland och Danmark. Våra kunder använder allt mer mobila tjänster i realtid och samtidigt förväntar de sig allt mer av sina fasta nät hemma och på kontoret. TeliaSonera kommer att fortsätta att erbjuda den bästa Internet-uppkopplingen via en kombination av mobila och fasta bredbandstjänster, säger Håkan Dahlström, chef för affärsområde Mobilitetstjänster.


TeliaSoneras mobila datatrafik har tiodubblats sedan 2005 och den fortsätter öka. När TeliaSonera nyligen gjorde en undersökning bland världens första 4G-användare rapporterade många om dramatiska förändringar i sin mediekonsumtion. Omkring 23 procent tittar mer på webb-TV och 28 procent säger att de lyssnar mer på webbradio och Spotify. Undersökningen visar också en förändring i konsumtionen av Internet-tjänster, till exempel säger mer än 46 procent att de nu surfar oftare på nätet när de är hemifrån och 12 procent säger sig spela mer onlinespel.


Den 14 december 2009 blev TeliaSonera världens första operatör som kommersiellt lanserade nästa generations mobila bredband genom att driftsätta 4G-nät i Stockholm och i Oslo. I slutet av denna månad kommer TeliaSoneras 4G-nät att vara utbyggt i 28 svenska städer och skidorter samt i fyra norska städer.

TeliaSonera blev i år också den första 4G-operatören i Danmark då tjänsten lanserades den 9 december i Köpenhamn, Århus, Odense och Ålborg. Den 30 november blev TeliaSonera även först med 4G-nätet i Finland, med täckning i Helsingfors och Åbo.

TeliaSoneras dotterbolag i Litauen, Estland, Lettland och i Uzbekistan har lanserat pilotnätverk för 4G.


Enligt LTE Maps finns idag kommersiella 4G-nät i tio länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Polen, Uzbekistan, Hongkong och USA. TeliaSonera driver kommersiella 4G-nät i fyra av dessa länder, ett pilotnätverk i Uzbekistan samt pilotnätverk i ytterligare tre länder i Baltikum.


Se TeliaSoneras 4G film


Ytterligare fakta om TeliaSoneras 4G nät i separat Fact sheet