VD och koncernchef Lars Nybergs kontrakt förlängt

TeliaSoneras styrelse har förlängt anställningskontraktet för Lars Nyberg, VD och koncernchef till december 2013.

Lars Nyberg har varit VD och koncernchef i TeliaSonera sedan september 2007. Enligt anställningskontraktet har han rätt att pensionera sig i december 2011 då han fyller 60 år, men kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till utgången av 2013.


– Lars Nyberg har ett tydligt kommersiellt fokus och är en inspirerande ledare som byggt ett starkt team omkring sig. TeliaSonera har utvecklats mycket starkt under de tre år Lars Nyberg varit VD och vi är mycket glada att han accepterat att fortsätta ytterligare tre år, säger Anders Narvinger, styrelsens ordförande.


Lars Nyberg är född 1951 och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Lars Nyberg är styrelseordförande i DataCard Corp. och styrelseledamot i Autoliv Inc. Åren 1995 till 2003 var han ordförande och koncernchef i NCR Corp, där han fortsatte som ordförande till 2005. Tidigare har Lars Nyberg innehaft ett antal ledande befattningar inom Philips och ingick i Philips Group Management Committee. Lars Nyberg äger 150 000 aktier i TeliaSonera.


 


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december, 2010, kl 14.45.