Förändringar i ledningarna för Mobilitets- och Bredbandstjänster

Håkan Dahlström, chef för affärsområde Bredbandstjänster, har idag utsetts till chef för affärsområde Mobilitetstjänster. Han efterträder Kenneth Karlberg, som lämnar sin befattning och TeliaSonera.

– Kenneth Karlberg har under många år bidragit till att utveckla den mobila affären i TeliaSonera på ett framgångsrikt sätt. För att kunna utveckla bolaget vidare behöver vi dock ändra beteenden och tydligare agera som ett företag. I en sådan process behöver man ibland byta ledarprofiler. Därför lämnar Kenneth Karlberg sin befattning, säger Lars Nyberg VD och koncernchef.

– Håkan Dahlström har gjort ett utmärkt jobb för affärsområde Bredbandstjänster och dessförinnan som chef för den mobila affären i Sverige. Lönsamheten har förbättrats och det tvärfunktionella samarbetet har utvecklats, samtidigt som medarbetarengagemanget stärkts, säger Lars Nyberg.

Anders Gylder, ställföreträdande chef för affärsområde Bredbandstjänster efterträder Håkan Dahlström.

Malin Frenning, som idag är chef för Wholesale och International Carrier- verksamheten, har utsetts till ställföreträdande chef för affärsområde Bredbandstjänster, med målsättningen att efterträda Anders Gylder när han går i pension vid utgången av 2010.

Anders Gylder och Malin Frenning kommer båda att ingå i TeliaSoneras koncernledning.

Håkan Dahlström, 47, anställdes i Telia 1998 och har haft ett antal ledande befattningar i koncernen, bland annat som chef för Mobilitetstjänster i Sverige och som chef för Corporate Networks & Technology. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings Universitet, och en Master of Science in Digital Technology från Heriot Watt Universitetet i Skottland.

Anders Gylder, 59, har haft en lång karriär i koncernen och har tidigare varit medlem av koncernledningen, med ansvar för bland annat företagsaffären och kundservice. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings Universitet.

Malin Frenning, 42, anställdes som trainee i Telia 1993. Hon har mer än tio års ledarerfarenhet i seniora befattningar i TeliaSonera, med fokus på carrierverksamheten, affärsstrategi och produktledning. Hon har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Högskola.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2010 kl 11.00.