Telias bästa säljare finns i Halmstad

Telia belönar varje år ett antal butiker och medarbetare för deras insatser under det gångna året. I år var det butikerna i Täby, Nässjö och Skövde som fick bäst betyg. Christina Ekberg, från butiken i Halmstad, och Anneli Åkerdahl, från butiken i Birsta/Sundsvall, fick ta emot de finaste personliga priserna efter att ha röstats fram som Årets säljare respektive Årets butikschef.

Christina Ekberg är ett levande bevis på att målinriktat och hårt arbete verkligen lönar sig. Christina har under flera år varit bland de fem bästa säljarna och fick i år äntligen ta emot utmärkelsen som Årets säljare.

– Jag satte upp ett mål att bli Årets säljare. Efter mycket hårt arbete fick jag så äntligen ta emot priset i år, säger en strålande glad Christina Ekberg.

Årets butik hittar man i Täby, årets småstadsbutik återfinns i Nässjö och Årets mellanstadsbutik finns i Skövde.

– Det är alltid lika kul att belöna duktiga medarbetare. Och med 85 butiker runt om i landet är konkurrensen om utmärkelserna hårdare än någonsin, säger Patrik Granström, försäljningschef TeliaSonera Sverige.

Så väljs vinnarna ut
Till grund för alla utmärkelser ligger ekonomiska utfall under året. I de individuella kategorierna nomineras fem personer utifrån uppnådda säljvolymer. Utöver hårda fakta bedöms även mjuka värden som servicegrad och kundupplevelse. Det senare undersöks bland annat av ”mystery shoppers” som löpande besöker butikerna för att utvärdera hur kunderna bemöts.