TeliaSonera ökar sitt ägande i UCell

TeliaSonera ökar sitt ägande i UCell från 74 procent till 94 procent genom att förvärva 20 procent av aktierna i det samägda TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. från Takilant Limited. TeliaSonera betalar omkring 1 550 miljoner SEK (220 miljoner USD) för aktieposten. TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. är ett holländskt holdingbolag som äger 100 procent av UCell i Uzbekistan.

– Den här affären understryker TeliaSoneras strategi att öka ägandet i våra kärninnehav. Med en ung och stor befolkning, låg mobilpenetration och växande ekonomi fortsätter Uzbekistan att erbjuda möjligheter för ökad tillväxt. Vi kommer att fortsätta att investera i och utveckla landets framtida infrastruktur när det gäller telekommunikation, säger Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien i TeliaSonera.

Om UCell
UCell har vuxit avsevärt sedan TeliaSonera förvärvade aktiemajoriteten i bolaget i mitten av 2007. 2009 blev UCell den näst största mobiloperatören i Uzbekistan med 4 759 000 abonnenter och en marknadsandel på ungefär 30 procent i slutet av september. UCells omsättning var 889 miljoner SEK under perioden januari-september 2009. Den mobila penetrationen i Uzbekistan ligger på ungefär 60 procent.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2010 kl 08.00.