TeliaSoneras bokslutskommuniké 2009

TeliaSoneras bokslutskommuniké januari-december 2009 offentliggörs torsdagen den 11 februari 2010, cirka 07.30 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.se/ir inför press- och analytikerkonferensen.

Torsdag den 11 februari 2010

Press- och analytikerkonferens
Tid: 09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm

TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Per-Arne Blomquist presenterar bokslutskommunikén januari-december 2009.

Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.

Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på
www.teliasonera.se/ir där den också finns tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Telefonnummer: + 46 (0)8 506 269 30
+ 44 (0)207 108 63 03
Deltagare ska uppge: TeliaSonera

Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över internet och på telefon.

Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 17 februari 2010.
Telefonnummer: +46 (0)8 506 269 49
Kod: 239378#