CSN och Telia tecknar avtal om Kommunikation som tjänst

Avtalet är tecknat inom ramen för Kammarkollegiets IT-upphandling om Kommunikation som tjänst (KST). Det är heltäckande och omfattar mobil och fast telefoni, kontaktcenter och LAN/WAN. I upphandlingen lade CSN stor vikt vid kvalitet, service och funktion. Genom att avropa funktioner i stället för produkter är det enkelt att anpassa telefonin för framtida verksamhetsbehov.
– Ett viktigt krav i upphandlingen var att vi får en telefonilösning som täcker behoven idag, men också i framtiden. Telia var den leverantör som kunde möta detta och erbjuda bäst kvalitet till bäst pris, säger Johan Nygren, telefoniansvarig på CSN.
– Jag är väldigt glad att vi får möjlighet att fördjupa samarbetet med CSN, som återigen visar att man ligger i teknikens framkant genom att välja en kommunikationslösning att bygga vidare på. Avtalet är ett kvitto på att vårt KST-erbjudande möter våra kunders högt ställda krav på kvalitet och säkerhet, säger Jan Pettersson, försäljningsdirektör, TeliaSonera Företagstjänster.

Kommunikation som tjänst omfattar datakommunikation, nätverk och telefoni. Lösningen innebär att Telia äger och underhåller den bakomliggande tekniska plattformen. Genom avtalet går CSN från en kundplacerad lösning till en så kallad "Managed Voice". Det innebär att man byter befintlig telefoniplattform, från en traditionell leverantör till Cisco.
Avtalet löper på 3 år med option på ytterligare ett år till ett värde av cirka 20 miljoner kronor.