Nytt partnerprogram gör det möjligt för maskinerna att ta över

Idag lanserar Telia M2M Partnerprogram tillsammans med flera av världens ledande teknikleverantörer för att snabbt och effektivt kunna leverera skräddarsydda lösningar inom M2M. De partners som till en början ingår är Cisco, Cybercom, Cygate, Ericsson, Fält Communications, Info24, Intel, Motorola, Multicom Security, PocketMobile, Prevas och Tritech.

M2M är en miljardmarknad Maskin-till-maskin-kommunikation, M2M, är större än mobilrevolutionen och internetrevolutionen.

M2M är när maskiner kommunicerar med varandra utan att involvera människan för att initiera kommunikationen. Om 5-10 år beräknas 300 miljoner enheter vara uppkopplade och prata med varandra i Sverige. Siffran för världen beräknas vara 15 miljarder enligt Intel1. Affärspotentialen är enorm i de flesta branscher. Från automatlarm till bättre intensivvård Att få ihop de olika aktörerna i värdekedjan är en kritisk framgångsfaktor för att kunna leverera kompletta M2M-lösningar. 

Telia M2M Partnerprogram syftar till just det. - Vi har samlat många av de mest namnkunniga företagen som finns på marknaderna. Partnerprogrammet är en förutsättning för att våra partners och vi effektivt ska kunna ta ett helhetsåtagande inom M2M och leverera ledande lösningar, säger Erik Hallberg, chef för Mobility Services på TeliaSonera i Sverige. 

Även om teknik används för att få maskinerna att kommunicera med andra maskiner så är det framförallt nyttan, möjligheterna och effekterna som står i fokus. Många branscher kommer att kunna effektivisera och höja servicegraden tack vare M2M, exempelvis genom larm i hemmet, förbättrad säkerhet i hissar, automatlarm vid bilolyckor (eCall) och snabbare insatser i intensivvården. 

Många ledande teknikföretag Partnerprogrammet är en sammanslutning av företag inom olika områden, från radiomoduler till verksamhetsprocesser, som är specialister på olika delar inom M2M för att snabbt och effektivt kunna ta ett helhetsåtagande gentemot kunden och leverera de bästa lösningarna för varje enskilt behov. 

1 Intel refererar till IDC som förutspår 15 miljarder intelligenta, anslutna enheter 2015; Gantz, John "The Embedded Internet: Methodology and Findings" IDC, januari 2009. Den svenska siffran är beräknad utifrån denna siffra. De partners som till en början ingår i Telia M2M Partnerprogram är Cisco, Cybercom, Cygate, Ericsson, Fält Communications, Info24, Intel, Motorola, Multicom Security, PocketMobile, Prevas och Tritech. Se www.telia.se/m2m för mer information.