Telia förser Försäkringskassan med morgondagens kommunikationslösningar - till ett värde av en halv miljard

– Telia har i upphandlingen visat att man kan möta våra behov av säkerhet, tillgänglighet och skalbara lösningar samt att man är den aktör som har den bästa lösningen utifrån de behoven säger Stefan Olowsson, IT-direktör på Försäkringskassan.

Avtalet är heltäckande och omfattar mobil och fast telefoni, videokommunikation, mobilt bredband och wan. Det löper på 4 år med option på ytterligare ett år. Kommunikation som tjänst innebär att Försäkringskassan kan avropa funktioner som kan anpassas till verksamhetens behov. Försäkringskassan har redan avropat en nätbaserad kommunikationslösning där Telia tar ansvar för all drift, underhåll, utrustning, leverens och support.

Kommunikation som tjänst och den nätbaserade lösningen, innebär att Försäkringskassan redan nu möjliggör framtida lösningar som molntjänster och unified communications.

– Jag är självklart både glad och stolt över Försäkringskassans förtroende. Det är extra roligt att en svensk myndighet går i bräschen och tar ett så avancerat grepp om sin kommunikation. Det blir en spännande resa där vi tillsammans kommer att hitta nya vägar för att utveckla Försäkringskassans arbete och verksamhet, säger Jan Pettersson, försäljningsdirektör, TeliaSonera Företagstjänster.

Försäkringskassan har redan tagit det första steget mot nya sätt att använda kommunikationen i verksamheten. Telia kommer tillsammans med Cisco att installera 70 nya videokonferensanläggningar på Försäkringskassans kontor runt om i Sverige.

– Video ger oss möjligheten att komma närmare våra kunder, bli mer effektiva i vårt arbete, och givetvis minska vår miljöbelastning. För oss var det en självklarhet att avropa den här funktionen i upphandlingen, säger Stefan Olowsson.

– Det här är en av Sveriges hittills största videosatsningar. Försäkringskassan inför ett modernt arbetssätt med tekniken som plattform. Vi hoppas att fler myndigheter, kommuner och landsting följer deras exempel, säger Jan Pettersson.