TeliaSonera Finans en av Sveriges bästa arbetsplatser

– Jag är oerhört glad och stolt över att vi skapat en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Vi har jobbat medvetet för att bli en attraktiv arbetsplats med motiverade och
högpresterande medarbetare, säger John Rydberg, VD, TeliaSonera Finans AB.
Redan för tre år sedan initierades arbetet och företaget har sedan dess arbetet aktivt för att öka motivationen och delaktigheten med tydlig kommunikation kring planer och återkoppling till alla medarbetare.

Sedan företaget anmäldes till Sveriges Bästa Arbetsplatser 2007 har man gjort
mätningar med de anställda med frågor kring trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet
och kamratskap.

– I första hand har målsättningen varit att ständigt förbättra vår arbetsplats och arbetsmiljö. Att delta i tävlingen Sveriges Bästa arbetsplatser har gett oss ett verktyg att undersöka vad medarbetarna tycker om sin arbetsplats och identifiera förbättringsområden. Utmärkelsen är resultatet av ett målmedvetet och uthålligt arbete.

Om TeliaSonera Finans AB
TeliaSonera Finans erbjuder finansieringstjänster inom IT och telekommunikation på den Nordiska marknaden. TeliaSonera Finans är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera AB. Företaget har ca 80 anställda och omsätter 479Mkr (2009). TeliaSonera Finans tjänster erbjuder TeliaSoneras företagskunder möjligheten att alltid ha tillgång till rätt IT- och telekomutrustning, utan
tunga engångsinvesteringar. Våra erbjudanden stärker dessutom konkurrenskraften i TeliaSoneras partners erbjudanden. TeliaSonera Finans är ett auktoriserat kredtitmarknadsbolag med tillstånd från Finansinspektionen och är verksamma i Sverige Norge, Danmark och Finland.

Om Great Place to Work
http://www.greatplacetowork.se/