TeliaSoneras årsredovisning för 2009

TeliaSoneras årsredovisning 2009 och Corporate Responsibility-rapport 2009 finns nu tillgängliga på www.teliasonera.se.

Årsredovisningen är helt digital och ett resultat av TeliaSoneras löpande arbete för att minska miljöpåverkan. Text, layout och sättet att navigera sig fram i den digitala årsredovisningen är designade för att göra läsningen enkel och lättillgänglig.