Västerbotten är Sveriges mesta poplän – Visar ny kartläggning av länsbornas musikvanor

- Dagens snabba mobila och fasta bredband har ändrat hur vi får tag på vår musik. I en rasande fart tar datorn och mobiltelefonen alltmer över den roll som stereoanläggningar och bärbara musikspelare och tidigare haft, säger Ulrika Steg, chef för Telias konsumentaffär.

Av boende i Västerbottens län använder 36 procent kommersiella streaming- och nedladdningstjänster och 58 procent skulle vilja börja använda sådana. Mobiltelefonen fortsätter att springa förbi mp3-spelaren. I hemmet skuffar den bärbara datorn in den cd-matade stereon allt djupare in i vardagsrummets vrå. Hela 38 procent har idag datorn som primär musikkälla i hemmet.

- Eftersom vi tar med oss våra mobiler och datorer nära och hela tiden, så ökar användningen. Underhållning som musik bidrar starkt till trenden av vår ökade teknikanvändning. Särskilt nu i Melodifestivaltider, ser vi tydligt denna trend, understryker Ulrika Steg.

En av de viktigaste egenskaperna när en konsument idag väljer mobiltelefon är dess möjlighet att spela musik. Totalt tittar 52 procent av boende i Västerbotten på det kriteriet.

De mest lyssnade låtarna i Västerbottens län:
1. Hot Revolver (Album Version) - Lil Wayne
2. Happyland - Amanda Jenssen
3. She Wolf - Shakira
4. The Things We Owe - Takida
5. I Gotta Feeling (Edit) - Black Eyed Peas

Baserat på lyssningar i Telia Music Player under dec-jan 2009/10

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds under september och oktober 2009 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Kazakstan och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 728 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort. I Kazakstan, där undersökningen genomfördes via e-post, representerar svaren däremot enbart den internetförsedda delen av befolkning.
-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 0771 77 58 30