TeliaSonera och KF inleder strategiskt samarbete

Samarbetsavtalet innebär att TeliaSonera förser KF med en enhetlig plattform för telefoni och datakommunikation som möjliggör integration av videokommunikation, mobila lösningar, nya betalningsformer och kundkommunikation.

– Vår marknad är väldigt konkurrensutsatt och vi måste ständigt utveckla vår affär. I TeliaSonera har vi Sveriges starkaste partner, som kan hjälpa oss att använda kommunikationen på helt nya sätt i verksamheten och i det viktiga kundmötet. Tillsammans ska vi skapa framtidens butik, säger Lars Idermark, vd och koncernchef, KF.

– KF, där Coop ingår, är en av Sveriges ledande detaljhandelskoncerner som nu positionerar sig i teknikens framkant. Genom vårt strategiska samarbete får KF en framtidssäker kommunikationslösning som möjliggör helt nya sätt att bedriva verksamhet och möta dagens och morgondagens kunder, säger Lars Nyberg, vd och koncernchef, TeliaSonera.

Avtalet träder i kraft 1 juli 2010 och löper på sex år till ett värde av cirka 500 miljoner kronor.

Om KF
KF är en detaljhandelskoncern med dagligvaruföretaget Coop som kärnverksamhet. I koncernen ingår även en rad andra starka varumärken inom bland annat media och fastigheter. KF är även förbund för landets 47 konsumentföreningar med drygt 3 miljoner medlemmar. www.kf.se