TeliaSoneran johtoryhmän palkkausehdot neuvoteltiin uusiksi

TeliaSoneran johtoryhmän palkkausehdot on neuvoteltu uusiksi, mikä johtui varsinaisen yhtiökokouksen tekemästä johdon palkka- ja palkkio-ohjeita koskevasta päätöksestä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän kahdeksan muuta jäsentä, jotka aiemmin olivat oikeutettuja osana kokonaispalkkiota maksettuun vuotuiseen muuttuvaan palkanosaan, saavat peruspalkkaansa 30 prosentin korotuksen. Korotusta ei lasketa mukaan eläkepalkkaan. Vuotuinen muuttuva palkanosa, joka aiemmin maksettiin toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille, oli suuruudeltaan enintään 50 prosenttia peruspalkasta.

– Olen tyytyväinen siihen, että hallitus ja johtoryhmä ovat saaneet yhtiökokouksen päätöksestä syntyneen tilanteen ratkaistua rakentavalla tavalla. Saimme neuvoteltua sopimuksen, jonka kaikki asianosaiset voivat hyväksyä ja jonka TeliaSoneralle aiheuttamat kustannukset ovat pienemmät kuin vuotuinen muuttuva palkanosa on viime vuosina ollut. Tämä asia on nyt hoidettu, ja voimme keskittyä liiketoimintaan, mikä on myönteistä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 19.4.2010 klo 17.45 (CET).