TeliaSoneras delårsrapport januari - mars 2010

TeliaSoneras delårsrapport januari - mars 2010 offentliggörs tisdagen den 20 april 2010, cirka 07.15 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.se inför press- och analytikerkonferensen.

Tisdagen den 20 april 2010

Press- och analytikerkonferens
Tid: 09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm

TeliaSoneras VD och koncernchef Lars Nyberg och vice VD och CFO
Per-Arne Blomquist presenterar delårsrapporten januari - mars 2010.

Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta.

Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.se

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen

Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan press- och analytikerkonferensen börjar.

Telefonnummer: +46 (0)8 506 269 30, +44 (0)207 108 6303
Deltagare ska uppge: TeliaSonera

Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över internet och telefon.

Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 26 april.
Telefonnummer: +46 (0)8 506 269 49
Kod: 242155#