TeliaSonera har vunnit en 4G-licens i Danmark

TeliaSonera i Danmark har vunnit en 4G-licens för nästa generations mobila bredbandstjänster och börjar erbjuda 4G-tjänster till danska kunder våren 2011.

Förra veckan tillkännagavs att TeliaSonera hade vunnit en 4G-licens i Danmark. Nu har frekvens- och auktionsdetaljer offentliggjorts.

– Vi är glada att vi redan tidigt säkrat 4G-licenser i Sverige, Norge och Finland, och nu också i Danmark. Vi är förvissade om att vi inom mindre än ett år kommer att kunna erbjuda våra danska kunder mobila bredbandstjänster med 4G, säger Håkan Dahlström, chef för affärsområdet Mobilitetstjänster, TeliaSonera.

Kundernas behov av på kapacitet och hastighet ökar hela tiden, och det finns en obegränsad efterfrågan på bandbredd. Med TeliaSoneras mobila 4G-nät är det enkelt att använda interaktiv TV, video, avancerade onlinespel och professionella applikationer, som alla är tjänster som kräver hög hastighet och kapacitet. 4G erbjuder hastigheter på 20-80 Mbit/s med en maxhastighet på 100 Mbit/s i mobila bredbandstjänster.

Med de förvärvade frekvenserna kan TeliaSonera bygga ett mobilt bredbandsnät i Danmark som är mer än 10 gånger snabbare än dagens 3G-nät. Priset för
2 x 20 MHz parat spektrum och 10 MHz oparat spektrum i frekvensbandet 2,5 GHz är MDKK 336,3. Licensen gäller i 20 år.

Bakgrund: Som första operatör i världen erbjöd TeliaSonera kommersiella 4G-tjänster till sina kunder i Stockholm och Oslo 2009. Under 2010 fortsätter den omfattande nätutbyggnaden i 25 städer och rekreationsområden i Sverige och fyra i Norge. TeliaSonera har säkrat leveranser för 4G-modem med stöd för 3G och 2G under andra kvartalet 2010. 4G/LTE-systemet bygger på 3GPP-standarder för radiotekniken LTE (Long Term Evolution) och stamnätstekniken SAE (System Architecture Evolution). Mer information finns på www.teliasonera.com/4g


_____________________________________________
TeliaSoneras presskontor för journalister kan
nås på + 46-771 77 58 30

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtiden, inklusive framtida prestanda och andra trendprognoser, är framåtblickande information. Denna information innehåller självklart ett visst mått av osäkerhet eftersom den rör händelser och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Det går inte att säga med säkerhet att de faktiska resultaten inte kommer att väsentligt avvika från dem som uttalas eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Detta kan bero på många faktorer, av vilka flera är utom TeliaSoneras kontroll.