TeliaSonera lockar talanger med karriär och utveckling

– Det går bra för TeliaSonera och därför  stärker vi nu upp verksamheten med fler duktiga medarbetare som vill finnas med på vår spännande utvecklingsresa. Programmet erbjuder ett nytt intressant karriärsteg för den som vill fortsätta utvecklas i sin profession och samtidigt bredda sin kunskap, säger Karin Eliasson, personaldirektör i TeliaSonera.


– Målet är att man snabbt ska komma in i verksamheten, kunna agera i och för hela koncernen och skaffa sig ett eget nätverk. En viktig konkurrensfaktor både för individen och TeliaSonera är rörligheten över organisationsgränserna.


Programmet vänder sig till personer med akademisk examen, som har jobbat några år. Tjugo vakanta positioner i fyra länder ska tillsättas. Programmet ger god insyn i hela koncernen som idag har verksamhet i 20 länder och varav en tredjedel är anställda i Sverige.


De nyrekryterade kommer att träffas vid fem tillfällen i olika länder. På programmets agenda finns stort fokus på branschkunskap, teknik- och marknadsutveckling, samt vad som driver lönsamhet och möjlighet till personlig utveckling. Teori kommer att varvas med erfarenhetsutbyte. Aktiva som föreläsare på programmet är alltifrån bolagets företagsledning och seniora specialister till externa gästföreläsare. Deltagarna får genom programmet en god inblick i TeliaSoneras strategier och organisation.