TeliaSonera bygger nytt fibernät för bredbandstjänster på Gotland

TeliaSonera satsar cirka 300 miljoner under drygt fem år i det nya fibernätet på Gotland. Arbetet startar idag i och med undertecknandet av en avsiktsförklaring mellan TeliaSonera och Kommunstyrelsen på Gotland och beräknas vara slutfört 2015. Totalt berörs 22 000 gotlänningar i 50 socknar av satsningen. 


– Gotland får den mest avancerade IT-infrastrukturen vi sett. Visby är den tredje staden i världen med världens snabbaste bredband 4G och med ett kommande heltäckande ortssammanbindande fibernät för bredbandstjänster är man unika i Sverige och i världen, säger Malin Frenning, vice affärsområdeschef Bredbandstjänster TeliaSonera. 


Hotet mot Sverige som IT-nation
TeliaSoneras ambition är att satsningen på Gotland skall följas av fler satsningar där TeliaSonera ger svenska hushåll och företag supersnabb uppkoppling via fiberbaserade bredbandsnät. Det skall ge kunderna hastigheter upp till 1000 Mbit/sek och framtidssäkrar det svenska bredbandsnätet. Otydligheten i regleringen skapar dock osäkerhet kring avkastningsmöjligheterna i fiberinvesteringarna. Framför allt gäller detta utbyggnaden av fibernät till villor. Därför gör TeliaSonera en selektiv satsning och investerar endast i fibernät där TeliaSonera ser att man tillsammans med kunderna kan få en lösning som är kommersiellt rimlig. 


– Vi investerar årligen miljardbelopp i den svenska infrastrukturen för att säkra möjligheten till snabbare bredband med hög kapacitet till stora delar av Sveriges befolkning. Det vill vi gärna göra i fortsättningen också. Men med nuvarande oklarheter i Post och Telestyrelsens reglering kan vi ännu inte satsa fullt ut och därmed bromsas utbyggnaden, säger Malin Frenning. 


Sveriges bästa bredband
Med TeliaSonera får svenskarna tillgång till de snabbaste och mest omfattande bredbandsnäten för att kunna använda sina tjänster på bästa sätt, oavsett tid och plats. I december 2009 blev TeliaSonera först i världen med att lansera världens snabbaste mobila bredband, 4G. Utbyggnaden av 4G-nätet pågår, och under 2010 kommer kunder på 25 orter runt om i Sverige att kunna dra nytta av de möjligheter 4G ger. För att ge svenskarna snabbare fast bredband uppgraderar även TeliaSonera tekniken med bredband via telejacket. 2010 utgör startskottet för satsningen för att ge svenska hushåll och företag supersnabb uppkoppling via fiberbaserade bredbandsnät med hastigheter på upp till 1000 Mbit/sek.


TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30