TeliaSonera säljer Stofa till Ratos

TeliaSonera har tecknat ett avtal om försäljning av det danska dotterbolaget Stofa till Ratos, ett börsnoterat private equity företag med nordiskt fokus. Försäljningspriset är 1,1 miljarder danska kronor (kassa och skuldfribasis).

Stofa förvärvades av TeliaSonera 1995. Stofa har verkat som ett oberoende dotterbolag under hela perioden och har de senaste tre åren erbjudit sina tjänster under eget varumärke. Idag erbjuder Stofa TV- och telefonitjänster samt bredband till sina kunder.


– Under de femton år som Stofa har varit en del av TeliaSonera koncernen har företaget gjort stora framsteg när det gäller erbjudande och marknadsposition. Stofas verksamhet är inte i linje med vår strategi i Danmark och det känns därför väldigt bra att lämna över till en ägare som kan fortsätta utvecklingen av företaget, säger Per-Arne Blomquist, CFO TeliaSonera.


Enligt Ole Simonsen, CEO Stofa, är försäljningen ett naturligt steg som gör det möjligt för Stofa att fortsätta erbjuda flexibla och innovativa erbjudanden. – Vi ser fram emot att påbörja ett nytt kapitel i Stofas utveckling med Ratos som ägare. Ratos har betydande erfarenhet inom innovationsområdet som kommer att gynna Stofas kunder, fortsätter Ole Simonsen.


Handelsbanken Capital Market har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till TeliaSonera. Avtalets slutförande är beroende av godkännande från relevanta myndigheter samt TeliaSoneras styrelse. TeliaSonera gör i samband med affären en kapitalvinst på över 500 miljoner miljoner danska kronor som redovisas i kvartal tre.


Fakta om Stofa
Stofa, med huvudkontor i Horsens, grundades i Danmark 1959. Stofa erbjuder sina tjänster till cirka 345000 hushåll i mer än 300 antennföreningar, via ett 2,100 km långt fibernät. Omsättningen uppgick 2009 till 1,024 miljoner DKK, EBITDA var 166 miljoner DKK och EBIT 92 miljoner DKK. Stofa har cirka 500 anställda.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2010 kl 13.45.