TeliaSonera AB lånar upp 500 miljoner euro, med 15 års löptid, i obligationsmarknaden

TeliaSonera har idag emitterat en 15-årig euro-obligation om 500 miljoner euro, inom ramen för befintligt 9 miljarder euro EMTN (Euro Medium Term Note) program. Räntekostnaden blev 3,928 % p.a. motsvarande Euro Mid-swaps +100 räntepunkter med förfall oktober 2025.

– Vi är mycket nöjda med transaktionen som förbättrar förfallostrukturen på vår finansiering. Orderboken var av hög kvalitet vilket möjliggjorde fördelaktiga finansieringsvillkor, säger Per-Arne Blomquist, Executive Vice President och finansdirektör.

Transaktionen genomfördes gemensamt av BNP Paribas, Citi, ING och J.P. Morgan.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2010 kl 19.00.