TeliaSoneras bokslutskommuniké 2010

Torsdag den 3 februari 2011


Press- och analytikerkonferens
Tid:
09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm


TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Per-Arne Blomquist presenterar bokslutskommunikén januari-december 2010.


Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.


Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på
www.teliasonera.se .


Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.


Telefonnummer:+ 46 (0)8 50 336 434, 0200 890 171
  + 44 (0) 1 452 555 566, 0800 694 0257
Deltagare ska uppge: 391 281 04


Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon.


Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 8 februari 2011.
Telefonnummer: +46 (0) 8 50 635 742, +44 (0) 1 452 55 00 00
Kod:   391 281 04 #