TeliaSoneras delårsrapport januari-september 2011

inför press-, och analytikerkonferensen.www.teliasonera.com inför press-, och analytikerkonferensen.

Onsdag den 19 oktober 2011
Press- och analytikerkonferens
Tid: 09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm


TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Per-Arne Blomquist presenterar delårsrapporten.


Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.


Press-, och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på
www.teliasonera.com/.


Telefonkonferens i samband med press-, och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till


telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan press-, och analytikerkonferensen börjar.


Telefonnummer:                    0200 890 171 (frisamtal)
                                              + 46 (0)8 50 336 434
                                              + 44 (0)1452 555 566


Konferens ID:                        16993296


Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över internet och på telefon.


Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 26.10 2011.


Telefonnummer:                    +44 (0) 1452 55 00 00
                                              Kod: 16993296#


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30,
press@teliasonera.com
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2010 uppgick omsättningen till 107 miljarder SEK, EBITDA till 37,7 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,73 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.