TeliaSonera AB lånar upp 750 miljoner euro, med 9 års löptid, i obligationsmarknaden

- Vi fortsätter att använda euro-obligationsmarknaden för vår långsiktiga skuldfinansiering och är mycket nöjda att säkra vår långsiktiga finansiering till fördelaktiga villkor, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och finansdirektör.


Transaktionen genomfördes gemensamt av Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs och SEB.


 


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-02-10 kl 17.15