TeliaSonera bygger fibernät till 1058 villor i Uppsala

TeliaSonera kommer de närmaste åren kraftfullt investera i att bygga ut den digitala infrastrukturen och Uppsala är en av de kommuner som berörs av satsningen. 1058 villor i kommunen kommer att erbjudas möjligheten att ansluta sig till ett nytt fibernät för bredbands¬tjänster. Det är företrädesvis enfamiljshus som kommer att erbjudas anslutning till bredbandstjänster med hastigheter på i dagsläget upp till 100 Mbit/s.


- Behovet av bandbredd verkar vara omättligt. Efterfrågan på rörlig bild, HD-TV och online-spel ökar kraftigt och det kräver allt snabbare och stabilare internetanslutningar, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster TeliaSonera.


Satsningen på fibernätet är TeliaSoneras sätt att möta behovet av allt snabbare internetuppkoppling och aktivt bidra till att förverkliga regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag senast år 2020 ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s . Bredband via fiber är snabbt, driftsäkert och ger tillgång till mängder med avancerade internettjänster för hela hushållet.


- Investeringen i fibernätet är vårt sätt att möta Uppsalabornas behov av snabbare uppkoppling och samtidigt ge dem ett bredband som klarar framtidens internettjänster, säger Stefan Trampus.


Den nu planerade utbyggnaden i Uppsala startar 2011 och beräknas vara slutförd under året. TeliaSonera levererar ett helt öppet nät och det är fritt för villaägarna att välja tjänster bland de i kommunen tillgängliga tjänsteleverantörerna.