TeliaSonera först i världen med mobil röstning

När Estlands medborgare igår röstade till parlamentsvalet kunde de som första land i världen lämna sina röster via sina mobiltelefoner. TeliaSoneras dotterbolag EMT har utvecklat en mobil ID-tjänst som innebär att identiteten på den som röstar via mobilen kontrolleras och godkänns via Internet, en så kallad digital signatur,


– Det är ett tekniskt genombrott att kunna använda en mobiltelefon för att ge en rättsligt bindande digital signatur istället för en handskriven signatur. Vi är oerhört stolta över att kunna använda den här typen av innovativ mobil tjänst på det här sättet. Dessutom kan andra typer av e-tjänster användas med Mobile ID i Estland, säger Håkan Dahlström, chef för Mobilitetstjänster.


Elektronisk röstning med hjälp av ID-kort har använts i Estland sedan 2005 i de lokala valen. Antalet e-väljare har ökat konstant från 1,9 procent till 15,8 procent i 2009 års lokala val. – Estland har utmärkt sig tidigt när det gäller innovativa e-lösningar och jag är nöjd med att röstning med Mobile ID blir nästa utvecklingsfas i teknikens framkant, säger Juhan Parts, Ekonomi-och Kommunikationsminister i Estland.


EMT är TeliaSoneras dotterbolag i Estland. EMT lanserade sin Mobile ID-tjänst i maj 2007. Mobile ID-tjänsten var ursprungligen endast tillgänglig för EMT:s kunder för användning av e-tjänster som skapats av både privata (e-banking, e-tjänster för miljö) och offentliga (statsportal eesti.ee, e-Skatteverket, etc.) sektorer. Andra estniska mobiloperatörer anslöt till den serviceplattform som skapats av EMT vid ett senare tillfälle. En ny lydelse av lagen om identitetshandlingar som gör Mobile ID till ett statligt godkänt elektroniskt dokument trädde i kraft från och med den 1 februari, 2011. Förutom kontroll av identitet och digitala signaturer, möjliggör Mobile ID att rösta i val också.