TeliaSonera investerar i nya frekvenser för bred 4G-utbyggnad i Sverige

– Med denna investering möjliggörs en fortsatt kostnadseffektiv bred 4G-utbyggnad som också har rätt förutsättningar för den bästa kundupplevelsen. Tillsammans med företagets investeringar i fast bredband och övriga mobila nät ger vi våra kunder den bästa internetuppkopplingen oavsett var de befinner sig, säger Håkan Dahlström, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera.


Den 14 december 2009 blev TeliaSonera världens första operatör som kommersiellt lanserade nästa generations mobila bredband genom att driftsätta 4G-nät i Stockholm och i Oslo. Sedan 2010 finns även TeliaSoneras 4G-nät i Danmark, Finland och Estland. Under 2010 öppnades företaget även pilotnät för 4G i Litauen, Lettland och i Uzbekistan. I Sverige finns TeliaSoneras 4G-nät idag på 28 svenska orter. Vid slutet av 2011 kommer 4G att finnas på totalt 237 orter i Sverige.


De utdelade frekvenstillstånden i 800-bandet gäller i 25 år och kostnaden för TeliaSoneras frekvenstillstånd är 854 MSEK för frekvensblock om totalt 2x10 Mhz. De förvärvade frekvensblocken i 800-bandet är inte förknippade med några villkor vad gäller utbyggnadstakt eller befolkningstäckning i Sverige. Betalning till PTS sker andra kvartalet 2011. Sedan tidigare innehar TeliaSonera frekvenstillstånd i 2,6 Ghz-bandet i Sverige vilket hittills använts i 4G-utbyggnaden.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-03-04 kl 14.40.


________________________________________________________ 


TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30