Posten Norden väljer TeliaSonera

- Vi sökte partners med stark nordisk position, nät och tjänster med högsta kvalitet och säkerhet, och som förstår hur kommunikationslösningarna kan bidra till att stärka vår verksamhet. TeliaSonera var den leverantör i Norden som svarade upp mot våra högt ställda krav på telefoni, säger Joss Delissen, CIO Posten Norden.

I avtalet ingår IP-, fast-  och mobiltelefoni, samt inköp av telefoner. Posten Norden har idag cirka 10 000 fasta abonnemang/anknytningar och cirka 35 000 mobila abonnemang/anknytningar. Avtalet omfattar Posten Nordens verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland.- Jag är stolt över förtroendet och att vi får bidra till att göra Posten Norden mer kostnadseffektivt och driftsäkert. Det är ett av de finaste kvittona vi kan få på att TeliaSonera är Nordens ledande kommunikationsleverantör, säger Sverker Hannervall, chef, TeliaSonera Business ServicesOm Posten Norden
Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.
TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30