TeliaSonera skapar ny unik varumärkesidentitet

Idag skapar TeliaSonera en ny gemensam varumärkesidentitet som speglar företagets starka internationella verksamhet, lokala marknadsnärvaro och bakgrund som en av telekommunikationsbranschens pionjärer. För att markera den nya varumärkesidentiteten lanserar TeliaSonera samtidigt marknadens mest konkurrenskraftiga erbjudande för data roaming i Norden och Baltikum.

18 av TeliaSoneras dotterbolag får nu en gemensam varumärkesidentitet men behåller samtidigt sina lokala varumärkesnamn. Den nya identiteten, som lanserades 2009 i TeliaSoneras dotterbolag i Eurasien, har nu vidareutvecklats och införs från och med idag även i dotterbolagen i Norden och Baltikum (*). Förändringen omfattar fler än 300 butiker, 1000 skyltar och 500 digitala gränssnitt, inklusive de nordiska och baltiska dotterbolagens webbplatser, som har nästan sju miljoner unika besökare varje månad.


– Det här är ett naturligt steg i vår fortsatta utveckling. Genom vår internationella verksamhet får våra kunder tillgång till marknadens bästa tjänster, teknik och lösningar. Samtidigt innebär vår starka lokala närvaro att vi förstår och har kunskap om de specifika kundbehov som finns på varje enskild marknad. Den nya visuella identiteten är ett uttryck för den här unika kombinationen, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef.


– Idag sänker vi priset för data roaming i Norden och Baltikum med 90 procent. Det är vårt sätt att visa våra kunder vilka möjligheter vi kan erbjuda genom att kombinera vår internationella styrka och lokala närvaro, säger Lars Nyberg.


Från Norden till Nepal
Den nya varumärkesidentiteten symboliserar också TeliaSoneras position som en av telekombranschens verkliga pionjärer, som var med och uppfann mobiltelefonin och har spelat en nyckelroll i framväxten av det globala informationssamhället.


På mindre än tio år har TeliaSonera utvecklats till en av Europas ledande operatörer med 150 miljoner kunder och verksamhet från Norden och Baltikum, vidare till Eurasien och hela vägen till Nepal. Samtidigt har TeliaSonera lanserat världens första 4G-nät, etablerat av Europas ledande IP-carrier och världens högst belägna 3G-nät vid Mount Everest.


– Under de senaste åren har vi arbetat mycket med att integrera koncernen. Den nya varumärkesidentiteten är nästa steg i detta arbete. Vi har som mål att skapa branschens starkaste varumärke, säger Lars Nyberg.


Den nya varumärkesidentiteten introduceras med början 12 maj i Netcom and NextGenTel (Norge), Telia (Danmark), Telia (Sverige), Sonera (Finland), EMT och Elion (Estland), Omnitel (Litauen) och i TeliaSonera, TeliaSonera Finans och TeliaSonera International Carrier. Den används redan i Kcell (Kazakstan), Geocell (Georgien), Ncell (Nepal), Tcell (Tadzjikistan), Azercell (Azerbajdzjan), Moldcell (Moldavien), och kommer att införas i Ucell (Uzbekistan) i juni.


Den nya varumärkesidentiteten har ett samlande och dynamiskt uttryck samt en varm lila färg.


Läs mer på www.teliasonera.com/new-brand.Presskonferens, torsdag 12 maj


Tid: Klockan 10.00 CET
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm


Lars Nyberg, vd och koncernchef, och Cecilia Edström, kommunikationsdirektör, presenterar den nya varumärkesidentiteten.
Vänligen medtag presslegitimation.


Presskonferensen hålls på engelska och kan även ses på www.teliasonera.com/webcast-12-05-2011.


Presskonferensen kan även följas per telefon. Ring in ett par minuter innan presskonferensen börjar för att registrera dig.


Tel: 0200 890 171 (endast från Sverige)
Tel: 08 50 336 434 (Sverige)
Tel: 0800 694 0257 (endast från Storbritannien)
Tel: +44 (0) 1452 555 566


ID: 66187071


Var uppmärksam på att det kan vara en fördröjning med upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonkonferensen.


Telefonkonferensen finns tillgänglig för uppspelning till och med 18 maj 2011.
Tel: +44 (0) 1452 55 00 00
Tel: 0800 953 1533 (endast från Storbritannien)
Tel: 08 45 245 5205 (från Sverige)


ID: 66187071Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2011 kl 07.00


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2010 uppgick omsättningen till 107 miljarder SEK, EBITDA till 37,7 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,73 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på
www.teliasonera.se