TeliaSonera säljer North Sea Communications AS till HitecVision

NSC bildades 1998 som ett joint venture mellan TeliaSonera och Enitel. Sedan 2001 är TeliaSonera ensam ägare av företaget. Avyttringen av NSC är i linje med TeliaSoneras strategi, att fokusera på kärnaffären som ledande telekomoperatör.


HitecVision har starkt fokus på den här sektorn av telekomindustrin, och genom transaktionen kommer NSC få en stark ägare och en pålitlig leverantör till den växande olje-, och gasindustrin till havs.


Transaktionen kräver godkännande från berörda konkurrensmyndigheter, och beräknas slutföras i augusti.


TeliaSonera kommer att redovisa en kapitalvinst om 90 MSEK, rapporterat som en engångspost.


Kontakt HitecVision: Pål M. Reed, Senior Partner, +47 92 26 71 71


För mer information se www.hitecvision.com.För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.comFramtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.