Lars Nyberg till GSMAs styrelse

GSMA företräder världens mobiloperatörer i 219 länder. I GSMA samlas nära 800 av världens mobiloperatörer och mer än 200 andra aktörer i det mobila ekosystemet, som tillverkare av telefoner, mjukvaruföretag, leverantörer av utrustning och företag med fokus på Internet, media och underhållning.


Lars Nyberg blir en av 25 koncernchefer och erfarna ledare i styrelsen som representerar operatörer från hela världen. Styrelsen, som bildades 2003, företräder medlemmarna i strategiskt viktiga frågor för branschen, formulerar GSMAs inriktning och är också beslutsfattande i frågor som gäller organisationens verksamhet.


Lars Nyberg kommer att arbeta med styrelsen och GSMA för att leda utvecklingen av den mobila världen, för människor och företag i hela världen.


TeliaSonera har en stark pionjäranda och erfarenheter från utvecklingen av GSM, och var först i världen med att lansera 4G. TeliaSonera har verksamhet i 20 länder, inklusive Norden, världens mest avancerade mobilmarknad.


TeliaSonera är redan idag engagerade i flera av de frågor som GSMA arbetar med, som exempelvis det tekniska standardiseringsarbetet, internationella roamingöverenskommelser och policyfrågor för branschen. Mer om GSMA