TeliaSonera rankas som ett av världens 100 mest hållbara företag

TeliaSonera kommer på trettonde plats på den internationella Global 100-listan. Listan, som presenterades idag på World Economic Forum i Davos, rankar de 100 största börsnoterade företagen i världen som är bäst på att arbeta med hållbarhetsfrågor. TeliaSonera anses vara den bästa telekom- operatören inom hållbar utveckling.

– Det är roligt att se att vårt arbete med hållbar utveckling har uppmärksammats. Det visar att vi är på rätt spår och att vårt engagemang ger resultat. Den här typen av rankningar ger oss också viktig information om vår omvärld, säger Eija Pitkänen, chef för Corporate Responsiblity på TeliaSonera.


Global 100-listan som presenteras årligen vid World Econmic Forum i Davos, baseras på ur ett urval av de 3500 största börsnoterade företagen i världen. Listan är initierad av det internationella analytikerföretaget Corporate Knights Inc.


Läs mer om Global 100


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


 


 


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2010 uppgick omsättningen till 107 miljarder SEK, EBITDA till 37,7 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,73 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.