MegaFon tillkännager avsikt att gå vidare med börsintroduktion

DISCLAIMER


Important Information


Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.


THESE MATERIALS ARE NOT DIRECTED AT OR ACCESSIBLE BY PERSONS LOCATED IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN ANY OTHER STATE OR JURISDICTION WHERE THE OFFER OR SALE OF THE GDRS OR SHARES IS NOT PERMITTED.


These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). In particular, the securities have not been and will not be registered under the Securities Act, and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The securities will not be registered under applicable securities laws of any state, province, territory, county or jurisdiction of the United States, Australia, Canada or Japan. Accordingly, unless an exemption under the relevant securities law is applicable, any such securities may not be offered, sold, resold, delivered or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction if to do so would constitute a violation of the relevant laws of, or require registration thereof in, such jurisdiction. There will be no public offering of such securities in the United States.


This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as “relevant persons”). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.


In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, the information and documents on this portion of the website are only addressed to and are only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive (“Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes any relevant implementing measure in each Relevant Member State and the expression “ 2010 PD Amending Directive” means Directive 2010/73/EU).


These materials and information contained therein are not a public offer or advertisement of securities in the Russian Federation and are not an offer, or an invitation to make offers, to purchase, sell, exchange or transfer any securities in the Russian Federation or to or for the benefit of any Russian person or entity, unless and to the extent otherwise permitted under Russian law, and must not be made publicly available in Russia.  Information contained in these materials is intended only for persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 51.2 of the Federal Law No. 39-FZ "On the Securities Market" dated 22 April 1996, as amended (the "Russian QIs") and must not be made available to any persons who are not Russian QIs or otherwise permitted under Russian law to access such information.  The GDRs have not been and will not be registered in Russia and are not intended for “placement”, “public circulation” , “offering” or “advertising” (each as defined in Russian law) in the Russian Federation except as permitted by Russian law.


By clicking “Yes, I accept” below,  I confirm:  (a) that I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above and that my country of residence and current location is not the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction in which such a distribution or such access is unlawful; (b) and that I am permitted to proceed to electronic versions of the information and documents on this portion of the website; c() that I am a resident of the United States, Canada, Australia, Japan or Italy and am not physically present in the United States, Canada, Australia, Japan or Italy.
 
TeliaSonera bekräftar att MegaFon i dag har meddelat sin avsikt att gå vidare med en börsintroduktion.


TeliaSonera välkomnar detta initiativ då det är ett viktigt steg i att slutföra börsintroduktionen före årsskiftet, såsom tidigare meddelats. I enlighet med det ursprungliga meddelandet per den 24 april, kan TeliaSonera, beroende på resultatet av börsintroduktionen minska sin nuvarande ägarandel om 35,6 procent och samtidigt behålla ett långsiktigt strategiskt innehav om minst 25 procent plus en aktie i MegaFon efter börsnoteringen.


MegaFon, Rysslands näst största mobiloperatör räknat i antal abonnenter och störst i termer av dataintäkter, tillkännagav i dag sin avsikt att gå vidare med en börsintroduktion av aktier noterade på Moskva-börsen och aktier i form GDR-bevis (globala förvaringsbevis, Global Depositary Receipts, GDR) för notering på London-börsen under det fjärde kvartalet 2012.


Vänligen gå till Megafon press room för det fullständiga pressmeddelandet.


Vänligen gå till potential-public-offering för det fullständiga pressmeddelandet av den 24 april.


 
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 09.10.2012 kl08.00.


 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst 0771 77 58 30,
press@teliasonera.com, besök TeliaSonera Newsroom eller följ oss på Twitter, Twitter @TLSN_Media.


 
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


 
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com